top of page

PRIVACYVERKLARING CREASTAIRS

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.creastairs.nl www.creastairs.com vlokkentrap.nl vlokkentrap.com. van Multi color Company Griekenlandweg 126 2411 PZ Bodegraven.

Voor Creastairs is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Creastairs :

Creastairs

Ambachtsstraat 31

2802 AM Gouda

E-mail: verkoop@creastairs.nl 

0182239800

KvK-nummer: 73661805

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Informatie aanvragen

Op onze website kunt u informatie aanvragen over Crerastairs en de diverse mogelijkheden voor een nieuwe trap. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contact offerte en stalen aanvraag formulier . Wij vragen hierbij om uw naam, uw postcode, uw telefoonnummer en e-mailadres. Het invullen van uw gegevens helpt ons de juiste prijs te bepalen of de stalen te versturen. Wij zenden u een e-mail ter bevestiging van uw informatieaanvraag, waarna wij telefonisch contact met u opnemen om u het beste van dienst te kunnen zijn. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren kunnen wij of door ons ingeschakelde derden op enig moment per e-mail of telefonisch en WhatsApp contact met u opnemen met de vraag of u deel wilt nemen aan een enquête of onderzoek. Het deelnemen is niet verplicht. Na het invullen van het contactformulier zullen wij uw gegevens in ieder geval uiterlijk na 12 maanden verwijderen.

 

Nieuwsbrief

U kunt ervoor kiezen om exclusieve aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. Indien u ervoor heeft gekozen om deze aanbiedingen van creastairs te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar verkoop@creastairs.nl  Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

 

Traprenovatie

Indien u aangeeft interesse te hebben in Creastairs, vragen wij u om uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres, voor zover u deze nog niet heeft verstrekt bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om u te voorzien van advies op maat en om een passende offerte te verstrekken. Indien u een bestelling heeft geplaatst voor een traprenovatie, zullen wij u telkens per e-mail op de hoogte houden over de status van uw order en andere informatie in het kader van de aanstaande traprenovatie. In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van tien jaar nadat uw trap is geplaatst.

 

Beoordelingen en recensies

Indien u uw trap hebt laten renoveren door Creastairs, kunnen wij u een uitnodiging sturen voor het geven van een beoordeling van onze dienstverlening en producten. Indien u een beoordeling plaatst vragen wij om een e-mailadres, zodat we eventuele fraude kunnen voorkomen. Uw e-mailadres tonen wij niet op de website en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij bewaren uw e-mailadres voor onbepaalde tijd.

Het geven van een beoordeling is niet verplicht. Indien u een beoordeling wenst te geven, kunt u toestemming geven voor het tonen van uw voornaam en achternaam bij het plaatsen van de beoordeling. Ook kunt u de beoordeling anoniem plaatsen of de beoordeling aan ons doorgeven voor intern gebruik en analyse. Wij hechten veel waarde aan uw mening en laten deze graag aan anderen zien, zodat zij een goede afweging kunnen maken. Ook gebruiken wij uw beoordeling om onze services te optimaliseren. Indien u uw beoordeling anoniem of met uw naam plaatst kunnen wij deze tonen op onze website en via Google en Facebook. Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden.

 

Werken bij Creastairs

Via onze website kunt u via de daartoe bestemde formulieren solliciteren naar openstaande functies bij Creastairs .De door u verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden, om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacante functie. U dient hiervoor uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken, en uw cv te uploaden. Het is ook mogelijk om uw motivatiebrief toe te voegen aan het sollicitatieformulier of om opmerkingen achter te laten. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens binnen vier weken worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure te bewaren.

 

Telefonische klantenservice

Wanneer u telefonisch contact heeft met onze klantenservice kunnen gegevens over dit contactmoment worden bijgehouden, bijvoorbeeld door uw opmerking, vraag of klacht vast te leggen, zodat we u op een later moment nog steeds van dienst kunnen zijn. Uw telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen ook worden opgenomen. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. De opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst of een andere gemaakte afspraak. De telefoongesprekken worden verwijderd nadat zij niet meer nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

 

Cookies

Op de websites van creastairs maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden.

In ons cookie overzicht beschrijven we alle cookies die gebruikt worden op de creastairs website

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

 

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. De door Upstairs geplaatste analytische cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

 

Trackingcookies

Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Een volledig overzicht van alle trackingcookies treft u hier aan. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan U Creastairs niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de websites op een juiste manier werken. Hoe u cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt. Meer informatie vindt u op Allaboutcookies.org.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

 

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Creastairs heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;

  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;

  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Creastairs maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;

  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

 

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Creastairs anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners en zakelijke partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als Creastairs daartoe wettelijk verplicht is, als wij uw toestemming hebben of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze persoonsgegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën dienstverleners:

  • IT en clouddienstverleners om onder andere de onze website en onze systemen te beheren en te optimaliseren;

  • Partners die betalingsgegevens verwerken;

  • Logistieke dienstverleners om onder andere onze producten bij u te kunnen bezorgen;

  • Juridische en fiscale dienstverleners indien dit nodig is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;

  • Toezichthouders, autoriteiten en justitie indien we daartoe wettelijk verplicht zijn;

 

Deze derden zijn (contractueel) verplicht om adequate maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich niet in de Europese Unie bevinden, zullen wij dit alleen doen indien een land een passend beschermingsniveau heeft, er andere passende waarborgen worden geboden of er sprake is van een wettelijke uitzondering. Indien u inzage wenst te verkrijgen in deze passende waarborgen, kunt daartoe contact opnemen met ons.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

 

Overige

Creastairs behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van Juni 2022. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Creastairs kunt u contact opnemen met ons via verkoop@creastairs.nl

bottom of page